Video xem thêm: Chặng đường giành vị trí thứ 3 SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam