Video xem thêm: Hành trình quán quân The Face 2017 của Tú Hảo