Video xem thêm: Sở Kiều Truyện kết thúc, mọt phim Hoa ngữ đang phát cuồng vì phim gì?