Video xem thêm: Hóa ra loài rắn trong bản hit mà Taylor Swift mới tung ra "không hề tầm thường"