Video xem thêm: Bão càn quét khiến các mái nhà bị thổi tung