Video xem thêm: Châu Nhuận Phát dọn cây đổ do bão ở Hong Kong