Video xem thêm: Chiếc xe tải bị lật nhào trong siêu bão Hato ở Trung Quốc