Video xem thêm: Lốc xoáy khủng khiếp xuất hiện trong trận siêu bão Hato