Video xem thêm: Nhiều người bị thổi bay trong trận siêu bão Hato