Video xem thêm: Siêu bão Hato ở Trung Quốc làm lật xe ô tô tải