Video xem thêm: Highlight: Việt Nam 1 - 1 Thailand (Bóng đã nữ SEA games 29)