Video xem thêm: Ánh Viên bật khóc khi phá kỉ lục SEA games ở đường bơi 100m ngửa