Video xem thêm: Chủ nhà Malaysia bật nhạc Sơn Tùng M-TP khi Việt Nam có HCV