Video xem thêm: Trương Ngọc Ánh "đuổi thẳng cổ" Nam Trung, Võ Hoàng Yến ra khỏi phòng loại