Video xem thêm: Teaser MV Người ta và anh - Lê Thiện Hiếu