Video xem thêm: Thiếu gia Dubai 15 tuổi ngập trong hàng hiệu, nuôi 400 động vật