Video xem thêm: Tài xế van xin dân đừng hôi của hàng tấn ngô rơi từ container