Video xem thêm: Mỹ Tâm cúi đầu xin lỗi khán giả vì đi trễ