Video xem thêm: Soobin Hoàng Sơn để lộ dàn thí sinh The Voice Kids