Video xem thêm: 170812 Solji bất ngờ xuất hiện trong concert của EXID