Video xem thêm: Chú chó lăn ra giả chết để không bị chủ dắt về