Video xem thêm: Yên Bái: Lũ quét cuốn trôi 13 ngôi nhà, 8 người mất tích