Video xem thêm: Messi tri ân Neymar bằng đoạn video cảm động