Video xem thêm: Thanh Hóa: Hàng trăm người dân cổ vũ lễ rước dâu của cô dâu chuyển giới