Video xem thêm: Ngày Mai Em Đi - Soobin Hoàng Sơn ft Hoàng Touliver, Lê Hiếu