Video xem thêm: Tạm biệt Việt Nam, Flores về nước mang theo những ồn ào trong gần một tháng qua