Video xem thêm: Không chỉ mất thính giác, đeo tai nghe thường xuyên còn rất nguy hiểm