Video xem thêm: Justin Bieber lái xe tông thẳng vào phóng viên