Video xem thêm: Lý Hoàng Nam vô địch đội nam China F12 Futures cùng Sun Fajing 2017