Video xem thêm: Bão số 4: Gió giật mạnh tại Hà Tĩnh