Video xem thêm: Phải chăng đây chính là bản thiết kế hoàn thiện nhất của iPhone 8?