Video xem thêm: Siêu phẩm của Công Phượng vào lưới U22 Hàn Quốc