Video xem thêm: Những lần mặc hở khiến Thanh Bi bị chỉ trích khi đóng 'Người phán xử'