Video xem thêm: Lũ cuốn trôi nhà, đánh sập cầu ở Nghệ An