Video xem thêm: Nghẹn ngào hình ảnh cậu bé bị cụt chân vì đá từ trên núi rơi xuống