Video xem thêm: Cơn lốc xoáy được Mike Olbinski ''săn'' được vào 2013