Video xem thêm: Xe giường nằm của Sài Gòn bốc cháy dữ dội tại Nghệ An"