Video xem thêm: Sở Kiều trở lại chiến đấu với Vũ Văn Hoài, bảo vệ Tú Lệ quân