Video xem thêm: Hàng cây xanh trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 sắp bị đốn hạ, di dời