Video xem thêm: Đi quán net, nam thanh niên nhặt được ví rơi bỏ ngay vào túi