Video xem thêm: Thần đồng piano gốc việt - cậu bé Evan Le đã làm chấn động cả nước Mỹ