Video xem thêm: Chỉ ngồi im lặng trên xe, người phụ nữ áo vàng gây bức xúc cđm