Video xem thêm: Đu vào đầu xe container, chiến sĩ CSGT bị hất văng xuống đường