Video xem thêm: Người cha lặn lội tìm con cả tuần dù chỉ còn 10.000 đồng trong túi