Video xem thêm: Lạnh gáy với những trường hợp bị “ma” kéo chân