Video xem thêm: Cháy lớn ở khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội