Video xem thêm: Bố mẹ của Mina, Momo và Sana (TWICE)