Video xem thêm: Hậu trường cảnh ôm công chúa hài hước của Sở Kiều Truyện