Video xem thêm: Đậu chắn lối, một xe ô tô bị đổ xăng thiêu rụi