Video xem thêm: Happy Virus, 2PM và Kim Go Eun tại buổi chụp ảnh quảng cáo